Generacija generaciji, krajše G2G, je projekt gledališča mladih za mlade. Mednarodni projekt, s partnerji na Nizozemskem, v Franciji in v Nemčiji, ki ga vodi Gledališče Glej in delno financira Evropska unija. G2G je predvsem projekt opolnomočenja mladih preko umetnosti.

Projekt se je v partnerskih državah odvijal od poletja 2015, v okviru programa so nastajale predstave, se odvijale izmenjave in izobraževanja, med 11. in 13. majem pa se G2G zaključuje s festivalsko predstavitvijo v Ljubljani.

V tem času se bodo z avtorskimi deli predstavile vse partnerske skupine, festival pa bo zaključila koprodukcija Gotofi so! / Get those MOTHERF^%*$#RS upstairs!, avtorska predstava, ki so jo soustvarili mladi iz vseh udeleženih držav. Med festivalom bodo potekale še okrogle mize in izobraževanja, izšla pa bo tudi monografija o projektu, ki se osredotoča na metodologijo dela z mladimi.

Partnerji

Projekt G2G vodi Gledališče Glej, pri tem pa sodeluje z:

  • Likeminds, platformo ter produkcijsko hišo za mlade ustvarjalce na področju uprizoritvenih umetnosti iz Amsterdama, Nizozemska;
  • Théâtre du Pélican, gledališče mladih iz Clermont-Ferranda, Francija;
  • ter Das Letzte Kleinod, site-specific gledališče, ki predstave za mladino med drugim izvaja na lastnem vlaku, ki se vozi po vsej Nemčiji.

Vse štiri partnerske organizacije so pridobljena evropska sredstva združile s svojimi, medsebojno pa soočile raznorodne pristope k izobraževanju in ustvarjalnosti mladih.

Pri projektu strokovno in medijsko sodelujeta tudi Roundhouse iz Velike Britanije ter francoski Image Aiguë.

Festival mladinskega gledališča!

V okviru projekta je nastala cela vrsta avtorskih predstav, v Gledališču Glej, Likeminds, in Das Letzte Kleinod kar po štiri, v Théâtre du Pélican pa tri. V njih se je predstavilo, izobraževalo in spoznavalo prek 100 mladih v sodelovanju z dvajsetimi mentorji.

Na festivalu v Ljubljani bodo mladi avtorji in izvajalci uprizorili predstave Prihodnost, Naš pogled, Vstop prepovedan ter skupno Gotofi so!.

 

Program G2G

V večini evropskih držav gledališki producenti opažamo trend upadanja mladih obiskovalcev. S podobnim primerom se srečujemo tudi v Sloveniji, kjer je kakovostnih kulturnih vsebin za otroke in odrasle mnogo, medtem ko se z mladimi med 12 in 19 letom ukvarja le malokdo. Obiski najstnikov v gledališčih tako prevečkrat ostanejo zgolj predmet obveznih kulturnih vsebin v srednjih šolah.

Evropski projekt Generacija generaciji v koordinaciji ljubljanskega Gledališča Glej skuša odgovoriti ravno na tovrsten izziv. Skupaj s partnerji smo kot poglaviten razlog neobiskovanja gledališč prepoznali odtujenost najstnikov od vsebin, ki jih izbirajo, ustvarjajo in izvajajo odrasli. Pretirano resne, občasno preotročje in največkrat njim tuje vsebine so glavni razlogi, zaradi katerih se mladi z gledališčem težko povežejo. Zato smo v Gledališču Glej za nasvet pristopili do strokovnjakov za področje najstniškega sveta - najstnikov samih.

Avtorske predstave nastale v projektu Generacija generaciji vsebinsko nastajajo iz materialov, ki jih s pomočjo mentorjev naberejo sodelujoči najstniki sami in jih nato oblikujejo v dinamične predstave, za katere se je izkazalo, da so dobro sprejete tako med mladimi kot tudi pri strokovnih javnostih.

V okviru dvoletnega projekta, ki smo ga pričeli izvajati junija 2015, smo v Gleju ustvarili štiri mladinske predstave: 
Tako pač je!
Glej, k neki manka,
Kamor še ni stopila človeška noga
in Prihodnost.

Več na spletni strani projekta, g2gproject.eu.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije v okviru programa Ustvarjalna Evropa. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.